Blog O blogu
Maj 06, 2014 - 12:09

Trochę o podatkach

Bliski Wschód to nie tylko atrakcyjny rynek zbytu dla towarów i usług, ale również raj podatkowy, który można wykorzystać zarówno do międzynarodowej działalności handlowej lub usługowej, ale także do optymalizacji podatkowej. Szczególnie atrakcyjnym miejscem do założenia firmy jest Ras Al Khaimah (RAK). To jeden z Emiratów, będący członkiem Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Utworzone w RAK spółki mają charakter spółek offshore, czyli nie są traktowane jako rezydenci podatkowi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Procedura otwarcia spółki w RAK jest dużo prostsza niż w Polsce. Należy wypełnić prosty jednostronicowy formularz. Przedstawić list referencyjny z banku oraz rachunki za media (celem potwierdzenia adresu zamieszkania). Żeby założyć firmę, obecność w Emiratach nie jest konieczna. Wszystkie formalności załatwi za nas miejscowy agent. Spółka w RAK musi posiadać co najmniej jednego dyrektora i sekretarza. Oczywiście dyrektorem może być obywatel Polski. Nie jest konieczne uzyskanie wizy pobytowej lub zamieszkanie w na stałe w Emiratach. Dyrektorem może być również osoba prawna. Sekretarz jest odpowiedzialny za kontakty z miejscowymi władzami. Dopuszczalne jest, jak również w innych jurysdykcjach offshore, skorzystanie z usługi dyrektora nominalnego lub akcjonariusza nominalnego.

Ale najważniejsze: dochód wygenerowany przez spółkę zarejestrowaną w RAK nie podlega żadnym podatkom. Dodatkowo, nie musimy prowadzić, żadnej formy księgowości. W zasadzie 100% zysku to Nasz Zysk. Dodatkowo należy zaznaczyć, że Zjednoczone Emiraty Arabskie nie znajdują się na liście krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, dlatego spółki zarejestrowane na ich terenie mogą zawierać transakcje z polskimi firmami, bez konieczności tworzenia dokumentacji dla podmiotów powiązanych. W zasadzie jedynym ograniczeniem jest konieczność zapłaty w Polsce „podatku u źródła” od niektórych transakcji, przewidzianych w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozwiązaniem tej „niedogodności” jest stworzenie struktury agencyjnej np. pomiędzy spółką zarejestrowaną w RAK, a spółką zarejestrowaną przykładowo w Anglii. Struktury agencyjne bardziej szczegółowo opiszę, w którymś z następnych wpisów.

Polska posiada zawartą ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dzięki zapisom tej umowy istnieje możliwość uniknięcia podatku od wynagrodzeń osób pełniących funkcję dyrektora w spółce zarejestrowanej w RAK. Podobny mechanizm był wykorzystywany przez spółki zarejestrowane na Cyprze, aż do czasu dokonania zmiany umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Republiką Cypryjską. Korzystając z zapisów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską, a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, obywatel polski, który pełni funkcję dyrektora w spółce zarejestrowanej w RAK, może wybrać, czy podatek od jego wynagrodzeń ma być zapłacony w Polsce, czy też w Emiratach. A ponieważ w RAK nie pobiera się żadnych podatków od wynagrodzeń dyrektorów nierezydentów, całe uzyskane wynagrodzenie nie podlega podatkowi dochodowemu. Do czasu... ponieważ Polska podpisała protokół ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, na mocy którego ulegnie zmianie wzajemna umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Po zmianie przepisów, wynagrodzenia dyrektorów zostaną opodatkowane w kraju ich rezydencji podatkowej. Ale bez zmian pozostanie korzystna podatkowo możliwość rozliczania dywidendy od zysków spółki zarejestrowanej w RAK.

_______________________
Autor wpisu: Andrzej Prus